Politica de confidențialitate

OROBOROS
Politica de confidentialitate a datelor personale

Agentia de turism VIKINGUL SALTARET, in conformitate cu standardele inalte cu care v-a obisnuit si dorind sa sprijine confidentialitatea datelor dvs. personale, administreaza toate informatiile personale furnizate in timpul studierii de catre dvs. a paginilor web http://www.vikingul-saltaret.com in concordanta cu dispozitiile legale stabilite de Legea nr. 677/2001 – “Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date” (publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001).
Pornim de la premisa ca prin completarea “campurilor/chestionarelor/actelor…” din cadrul paginilor web http://www.vikingul-saltaret.com ce necesita datele dvs. personale (date furnizate de dvs. in mod deliberat) va dati acordul ca VIKINGUL SALTARET sa inregistreze/administreze si sa interpreteze aceste date in scopul si pe o durata specifica tranzactiei in turism.
Dorim sa specificam ca VIKINGUL SALTARET, prin colectarea/administrarea si interpretarea datelor dvs. personale, doreste sa vina in intampinarea asteptarilor dvs. vis-a-vis de serviciile oferite de catre o agentie de turism.

BENEFICIILE DVS. in urma prelucrarii datelor personale:
– o mai usoara si sigura alegere din partea dvs. a serviciilor noastre orientate catre nevoiile si asteptarile dvs.
– asigurarea unui suport profesionist in favoarea dvs. cu privire la modalitatile de rezervare, urmarire evolutie rezervare, modalitati si facilitati plata, asistenta in strainatate
– crearea de oferte speciale/ promotionale de sezon, grup
– gasirea celor mai bune cai si modalitati de promovare a serviciilor nostre conforme cu exigentele dvs.

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă asigurăm că respectăm confidențialitatea datelor dvs. și, de aceea, noi VIKINGUL SALTARET, numit în continuare OPERATOR, ne angajăm să protejăm orice informații care identifică sau pot contribui la identificarea unei persoane fizice (“date cu caracter personal”), pe care le colectăm, le prelucrăm și/sau la care avem acces.

Modul în care sunt colectate, procesate și partajate informațiile cu caracter personal depinde de scopurile și temeiurile legale în bază cărora se face colectarea și prelucrarea lor, precum și de consimțământul specific acordat în acest sens de către dvs.

Prin intermediul acestei Politici cu privire la protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politica”) vrem să ne asigurăm că aveți acces la o informare adecvată cu privire la colectarea și procesarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv a acelor informații asupra cărora avem obligația să vă informăm, așa cum prevăd reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, incluzând Regulamentul GDPR Nr. 2016/679 The General Data Protection Regulation (“GDPR”).

Această Politică poate fi completată cu alte informații furnizate de către noi, precum și cu alți termeni și condiții care se aplică în acest website sau față de care v-ați dat consimțământul prin interacționarea cu noi.

Recomandările dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.

Ce date prelucram?

În vederea comunicării de materiale în scop de marketing (Newslettere si/sau alerte periodice, prim email), sunteți de acord să ne încredințați date cu caracter personal precum: adresa de e-mail, nume și prenume, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv cu scopul de a vă transmite informații comerciale și materiale în scop de marketing (e.g. informări cu privire la produsele dezvoltate, oferte, felicitări cu ocazia sărbătorilor, alte informări în legătură cu furnizarea produselor, etc.). Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor).

Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate de OPERATOR

Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terțe persoane.

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada functionarii siteului si pot fi sterse la solicitarea dvs.

Care sunt drepturile dvs. privind retragerea consimțămintelor și dezabonarea?

Dumneavoastră aveți o serie de drepturi în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. Anumite drepturi sunt destul de complexe și includ derogări, fapt pentru care este recomandat să citiți legislația aferentă, precum și directivele emise de către autoritățile competențe pentru a obține explicații complete cu privire la aceste drepturi. În caz contrar, puteți găsi un rezumat al drepturilor dvs. în secțiunea de mai jos.

1. Dreptul la accesarea datelor. Aveți dreptul de a obține confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu procesate de către noi. În plus, aveți dreptul să obțineți informații mai detaliate în ceea ce privește datele personale stocate și în ceea ce privește procesarea lor de către noi și, în anumite circumstanțe, aveți dreptul să obțineți o copie a acestor date personale.

2. Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor personale incorecte și, ținând cont de scopul în care ele sunt procesate, să solicitați completarea datelor personale care lipsesc.

3. Dreptul la ștergerea datelor. În anumite cazuri, aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate. Aceste circumstanțe includ:
i) atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau procesate;
ii) atunci când vă retrageți consimțământul pentru procesarea pe bază de consimțământ;
iii) atunci când procesarea este în scopuri de marketing direct și;
iv) atunci când datele personale au fost procesate fără respectarea legislației în vigoare.
Totuși, există anumite derogări generale de la dreptul de ștergere a datelor. Aceste derogări generale includ cazurile în care procesarea este necesară:
i) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;
ii) pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau;
iii) pentru stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.

4. Dreptul la restricționarea procesării. În anumite cazuri, aveți dreptul la restricționarea procesării datelor dvs. personale. Acolo unde procesarea a fost restricționată, noi putem continua să stocăm datele dvs. personale. Altfel, noi le vom procesa numai atunci când:
i) avem consimțământul dvs.;
ii) sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
iii) sunt necesare pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau;
iv) din considerente importante care vizează interesul public.

5. Dreptul la portabilitatea datelor. În măsura în care cadrul legal pentru procesare este reprezentat de consimțământul dvs. și această procesare este realizată prin mijloace automatizate, aveți dreptul să obțineți datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, folosit în mod uzual și compatibil cu dispozitivele de citire generice. Totuși, acest drept nu se aplică acolo unde exercitarea lui ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.

6. Dreptul la obiecție. Aveți dreptul să obiectați cu privire la procesarea datelor dvs. personale din considerente specifice situației dvs. individuale, dar numai în măsura în care temeiul legal pentru procesare e acela că procesarea este necesară:
i) pentru desfășurarea unei acțiuni în interesul public sau în exercițiul oricărei autorități oficiale investite sau;
ii) în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de către o entitate tertă. Într-un astfel de caz noi vom înceta procesarea datelor personale, cu excepția situației când putem demonstra considerente legitime convingătoare pentru procesare care au precedență în raport cu interesele, drepturile și libertățile dvs., sau atunci când procesarea are ca scop stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.

Aveți, de asemenea, dreptul să obiectați cu privire la procesarea de către noi a datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct. Dacă ridicați o astfel de obiecție, noi vom înceta procesarea datelor dvs. personale în acest scop.

7. Dreptul la retragerea consimțământului. În măsura în care temeiul legal pentru procesarea datelor decurge din consimțământul dvs., aveți dreptul să va retrageți în orice moment din acel consimțământ.

În cazul în care vă retrageți dintr-un consimțământ acordat, noi vom înceta procesarea datelor dvs. personale, în afara cazurilor și în măsură în care continuarea procesării este permisă sau obligatorie în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare sau cu alte legi și reglementări care se aplică în acest context. Retragerea de către dvs. a consimțământul acordat nu va afecta sub nicio formă temeiul legal în bază căruia s-a făcut procesarea înainte de retragerea consimțământului.

Dacă vă abțineți de la furnizarea consimțămintelor necesare sau dacă va retrageți ulterior din aceste consimțăminte, acest lucru poate avea drept consecință faptul că nu veți mai putea beneficia de o parte din oferta de servicii furnizate de noi.

8. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor. Aveți dreptul să înregistrați oricând o plângere la autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor. Autoritatea de supraveghere a protecției datelor în România este:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, București, România

Telefon: +40318059211

Website: http://www.dataprotection.ro/

Facem tot posibilul să ne asigurăm că vă protejăm datele dvs. personale, să vă informăm despre modul în care procesam datele dvs. cu caracter personal și să ne conformăm cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. În cazul în care aveți nemulțumiri cu privire la prelucrarea și protejarea datelor dvs. personale sau cu privire la informațiile pe care vi le-am furnizat, vă încurajăm să ne sesizați în acest sens pentru că noi să putem îmbunătăți serviciile. Vă rugăm, de asemenea, să ne contactați fără ezitare atunci când vreți să vă exercitați drepturile.

Vă puteți retrage oricând dintr-un consimțământ referitor la primirea newsletterelor etc. și vă puteți dezabona de la o listă de e-mail urmând instrucțiunile din orice e-mail sau comunicare primită de la noi.

Cum sunt stocate datele dumneavoastră?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Toate documentele care conţin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin reglementările legale în vigoare şi prin proceduri interne.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea rmătoarelor principii:

a) LEGALITATE, ECHITATE ŞI TRANSPARENŢĂ. Datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;

b) LIMITĂRI LEGATE DE SCOP. Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

c) REDUCEREA LA MINIMUM A DATELOR. Datele prelucrate trebuie să fie adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ;

d) EXACTITATE. Prelucrarea datelor trebuie să fie exactă şi, în cazul în care este necesar, datele trebuie să fie actualizate; se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere;

e) LIMITĂRI LEGATE DE STOCARE. Datele prelucrate vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

f) INTEGRITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE. Datele vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Cum aveți acces la datele dvs.?

Puteți modifica datele furnizate prin transmiterea unui mail catre noi, mai jos gasiti toate datele noastre de contact.

Vă puteți dezabona de la newsletter prin selectarea opțiunii dezabonare, din subsolul oricărui newsletter transmis.

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, așa cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, ștergere), ne puteți contacta pe adresa noastra de email.

OPERATORUL va furniza informațiile în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de OPERATOR gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, OPERATORUL poate: (i) fie să perceapă o taxa ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (îi) fie să refuze să dea curs cererii.

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra, inclusiv in eventualitatea in care doriti sa va retrageti acordul cu privire la prelucrarea datelor in scop de marketing sau cu privire la interogarea bazei de date, puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare:
– sectiunea Contact din siteului
– adresa de email vikingul.saltaret@yahoo.com
– telefonic la acest numar: 0770558112

Va mulțumim!

Prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de OPERATOR conform prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
INREGISTRAREA DATELOR

Studierea informatiilor de pe website-ul http://www.vikingul-saltaret.com nu presupune colectarea nici unui tip de date personale, acest lucru intamplandu-se numai in cazul serviciilor in care sunt necesare acestea
Administratorul website-ului http://www.vikingul-saltaret.com foloseste provizoriu pentru o buna functionare tehnica urmatoarele informatii ce nu contin date personale, aceste informatii apar automat administratorului de site:
– adresa de internet de protocol (IP)
– denumirea domeniului (URL)
– datele de accesare
– file-ul de accesare al clientului (denumirea file-ului si URL)
– codul HTTP al parolei raspuns
– datele paginii web de unde se face accesarea
– cantitatea bite-urilor consumate cu ocazia vizitarii
– data vizitarii
– datele paginilor parcurse, respectiv
– denumirea browserului

UTILIZAREA SI TRANSMITEREA DATELOR
Conform legislatiei in vigoare VIKINGUL SALTARET, de cate ori doreste sa utilizeze si alte informatii in plus fata de cele specificate mai sus, va instiinteaza si va solicita aprobarea dvs cu privire la acest lucru, in aceelasi timp oferindu-va posibilitatea de a reveni oricand asupra incuviintarii dvs. vis-a-vis de datele personale. VIKINGUL SALTARET se angajeaza sa nu transmita unei terte persoane datele dvs personale cu exceptia situatiilor obligatorii prevazute de lege. VIKINGUL SALTARET va aduce la cunostiinta ca poate utiliza datele dvs personale printre altele in urmatoarele situatii:
– cercetarea si analizarea pietei
– analizarea obiceiurilor clientilor
– intocmirea statisticilor vizitarilor
– comunicarea de informatii despre noile produse si servicii
– comunicarea de informatii despre diverse reduceri de preturi
– rezolvarea reclamatiilor clientilor
– onorarea comenzilor
VIKINGUL SALTARET va aduce la cunostiinta ca administreaza toate informatiile referitoare la persoana si la datele personale ale clientilor, partenerilor si altor parti in regim secret de afacere. Numai furnizorul datelor in cauza poate da aprobarea de iesire de sub incidenta administrarii in regimul secretului de afaceri. Datele cartii de credit sunt utilizate exclusiv pentru prelucrarea platilor si prevenirea fraudelor.Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite tertilor fara consimtamantul dumneavoastra in caz de litigii, precum si cu privire la fraudele la plata , in conformitate cu dispozitiile Legii 656/2002.

SECURITATEA DATELOR
VIKINGUL SALTARET, pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale precum si a abuzurilor, se angajeaza sa utilizeaza metode si tehnologii complexe de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare. Site-ul poate contine legaturi spre alte website-uri, in afara controlului nostru, website-uri utile pentru dv. Daca accesati aceste linkuri veti accesa / vizita website-uri care pot avea o politica de confidentialitate diferita de cea a agentiei VIKINGUL SALTARET.

MODALITATI INFORMARE
VIKINGUL SALTARET va ofera tot sprijinul si ii informeaza pe cei interesati asupra modului de administrare a datelor lor personale in urma unei cereri scrise. In conformitate cu prevederile Legii 677 / 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, utilizatorii site-ului declara ca sunt de acord sa se prelucreze aceste date direct sau prin intermediul tertilor contractanti a datelor personale si sunt de acord cu folosirea datelor lor personale pentru a primi informatii despre produsele si serviciile agentiei VIKINGUL SALTARET. VIKINGUL SALTARET va supune atentiei faptul ca de pe website-ul http://www.vikingul-saltaret.com puteti fi redirectionat catre website-urile altor firme si organizatii pentru care VIKINGUL SALTARET nu isi asuma responsabilitatea fata de continutul si corectitudinea datelor comunicate de acestia, precum nici pentru protectia datelor dvs. In cazul utilizarii unor astfel de pagini web, va recomandam sa va interesati in legatura politica de protectie a datelor pe care o are organizatia care a deschis pagina respectiva.

LEGISLATIE
Politica de confidentialitate se supune legislatiei romane in vigoare. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei la sediul VIKINGUL SALTARET. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, va fi considerata competenta instanta judecatoreasca din aceeasi structura administrativa cu sediul VIKINGUL SALTARET. Asa cum speram ca v-am convins de profesionalismul nostru dorim sa aflam parerea dvs.
(lucru important pentru noi), cu privire la politica noastra de confidentialitate. Daca aveti observatii sau intrebari legate de politica noastra de confidentialitate, contactati-ne pe adresa vikingul.saltaret@yahoo.com

Va multumim si va asteptam cu drag

1797564-thors_hammer_big

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.